Przed


Teraz


Taras

Z historii

Zacisze Leśne u Huberta powstało ze starej leśniczówki zbudowanej przez pruskich osadników ok. roku 1800. Przypuszcza się, iż obecna nazwa osiedla Kęszyce nawiązuje do nazwiska pierwszego pruskiego leśniczego Conschütz, który w tym domu mieszkał.

Sklepienie piwniczne zachowało się do dzisiaj w dobrym stanie. Po założeniu tę leśną osadę nazwano Kolonią Zedlitz, która należała do wsi Zedlitz nazwaną tak od pruskiego ministra sprawiedliwości, Karla Abrahama barona von Zedlitz (1731–1793).

Dziś wieś nosi nazwę Grabice, która jak wiele innych wsi w okolicy została założona na zarządzenie króla Prus, Fryderyka II (Fryderyka Wielkiego), w roku 1773.

Do roku 1740 Śląsk należał do Austro-Węgier. Po trzech wojnach śląskich (1740–1763) prowadzonych przez Fryderyka II przeciwko cesarzowej Marii Teresie Śląsk przypadł Prusom i do roku 1945 pozostawał prowincją niemiecką.

Od tego czasu Śląsk jest częścią terytorium Polski, gdzie zamieszkuje jeszcze niewielka mniejszość niemiecka. Obecnie Śląsk dzieli się na trzy województwa (okręgi administracyjne): śląskie, opolskie i dolnośląskie ze stolicami w Katowicach, Opolu i Wrocławiu.